นำอาหารไปมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 16, 17 และ 22 มิถุนายน 2564 สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน และสมาคมไทย-เยอรมัน ได้นำอาหารเยอรมันและน้ำดื่มสมุนไพรไปมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าต่อสู้กับ covid-19