พิธีวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 คุณสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์ นายกสมาคม นำคณะกรรมการของสมาคมฯและมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และวันครบรอบการก่อตั้งของสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์