ร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือ “ศิริราชมูลนิธิ”

สมาชิกของสามาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ ร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือ “ศิริราชมูลนิธิ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราชและในเครือ ได้กำหนดเวลาให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมบริจาคได้ตามแต่จิตกุศล ซึ่งเป็นการ ร่วมทำบุญบริจาคร่วมกับกิจกรรมของสมาคมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562