วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 คุณสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์ นายกสมาคม ได้นำคณะกรรมการของสมาคมฯ และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชการที 8 เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระองค์ท่าน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์วัดสุทัศน์เทพวราราม