วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

นายกสมาคม นำคณะกรรมการของสมาคมฯ และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน, เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชการที 8 อย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระองค์ท่าน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์วัดสุทัศน์เทพวราราม