เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันได้เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมนักเรียนเก่าญี๋ปุ่น