โครงการพี่รักน้อง

สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมัน จัดโครงการพี่รักน้อง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนเก่ารู่นพี่ได้มีโอกาศพบปะกับน้องๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี มีนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันมาเข้าร่วมมากกว่า 80 คน