วางพานพุ่ม รัชกาลที่ 8

นายกสมาคม นำคณะกรรมการของสมาคมฯ และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน, เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และวันครบรอบการก่อตั้งของสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์