งานพิธีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเยอรมัน อดีตนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา และผู้ใหญ่ ประจำปี 2565

ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐น. สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (THAI DEUTSCHE KULTURSTIFTUNG) จัดงานพิธีสงกรานต์ เพื่อสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเยอรมัน อดีตนายกสมาคมฯ  ที่ปรึกษา และผู้ใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ณ บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (สถาบันเกอเธ่) โดยพลอากาศเอกเรืองวิทย์ ศรีนวลนัด นายกสมาคมฯ ได้ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมกับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย H.E. Georg Schmidt และมี Mr. Joachim Hecker  ทูตวัฒนธรรมเยอรมัน ทูตทหาร OTL Philipp Doert และภริยา มาร่วมงาน โดยผู้มีเกียรติ ผู้รับชมการแสดงมีความประทับใจและได้ขอขอบคุณในการจัดงานครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทย โขนรามเกียรติ์  ตอน ยกรบ โขนอันเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย และเป็นการผสมผสานหนังใหญ่ หุ่นละครเล็ก การตีกลอง เล่าเรื่องราว   การรบของพระราม โดยโรงเรียนจ่าอากาศ ยศ.ทอ. และมีอาหารไทยให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ลูกชุบ น้ำมะตูม โดยหลังจากการแสดงเสร็จสิ้น แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระ ขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และร่วมเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งแสดงความยินดีต่อนายกสมาคมฯ ที่ได้รับการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานยศ เป็น พลอากาศเอก